Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.  Cyceron

 


Nasza firma - założona w grudniu 1993 roku - rozpoczęła działalność 1 stycznia 1994 roku.
Pracujemy nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat.

Na początku działaliśmy na rynku doradztwa i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - była to odpowiedź na narastające zapotrzebowanie na tego typu usługi. Z biegiem czasu rosła liczba zamówień, szkoleń, rozszerzaliśmy zakres naszych usług i firma naturalnie powiększała stan zatrudnienia. W chwili obecnej w Biurze Usług TARCZA pracuje 12 osób o rozmaitych, wysokich kwalifikacjach!

Przez lata zdobywaliśmy doświadczenie i wiedzę z zakresu technicznego bezpieczeństwa, prawa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Poznawaliśmy zasady funkcjonowania firm i zakładów w nowych warunkach prawnych i rynkowych. Doradzaliśmy w sprawach zatrudniania osób niepełnosprawnych i czynnie współpracowaliśmy w uzyskiwaniu przez naszych klientów statusu Zakładów Pracy Chronionej. Reprezentowaliśmy wielokrotnie kontrahentów przed organami nadzorującymi warunki pracy takimi jak m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego. Opracowaliśmy setki, o ile nie tysiące, dokumentacji bhp, regulaminów wewnątrzzakładowych, uczestniczyliśmy w dochodzeniach powypadkowych, w tym również z wypadków ciężkich, zbiorowych jak i śmiertelnych.

Cały czas podnosiliśmy nasze kwalifikacje i wykształcenie tak, aby teraz móc jak najlepiej wywiązywać się z powierzanych nam obowiązków i zadań.

Aktualnie oprócz standardowych usług z zakresu bhp oferujemy usługi przeciwpożarowe i związane z tym wyposażenie techniczne, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, pomiary elektryczne, pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy oraz inne związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i higieną pracy.